Názov turnaja: Turnaj O Pohár prezidenta SZH 2017

 

Organizátori turnaja: Slovenský zväz hádzanej a Český svaz hazené

 

Usporiadateľ turnaja: ŠKP Bratislava

 

Miesto turnaja: Bratislava, ŠH LF UK Mlynská dolina (Staré grunty 36)

 

Termín turnaja: 26.-28.máj 2017

 

Riadiaca komisia turnaja:

vedúci akcie - Ing. Zuzana Füleová (zástupca SZH)

hlavný rozhodca - PaedDr. Marián Čech (zástupca KRaD SZH)

tajomník turnaja - Mgr. Lenka Majzúnová (zástupca usporiadateľa)

 

Zúčastnené družstvá (foto družstiev, súpisky, doplňujúce informácie):

  • mladší dorastenci (ročník 2000 a mladší):

Tatran Prešov (majster SR)

Sokol Nové Veselí (majster ČR)

Malacky/Stupava (vicemajster SR)

KH Kopřivnice (vicemajster ČR)

  • starší dorastenci (ročník 1998 a mladší):

ŠKP Bratislava (majster SR)

HC Zubří (majster ČR)

Tatran Prešov (vicemajster SR)

Sokol Nové Veselí (vicemajster ČR)

 

Hrací povrch:

parkety

 

Lopty:

veľkosť IHF 3 - starší dorastenci

veľkosť IHF 2 - mladší dorastenci

 

Hodnotenie súťaže:

Víťazstvo sa hodnotí 2 bodmi, nerozhodne 1 bodom pre každé družstvo. Víťazom turnaja sa stáva družstvo s najvyšším počtom bodov. V prípade rovnosti bodov dvoch alebo viacerých družstiev rozhoduje:

a) väčší počet získaných bodov zo vzájomných zápasov,

b) väčší rozdiel gólov zo vzájomných zápasov

c) väčší počet dosiahnutých gólov zo vzájomných zápasov

d) väčší rozdiel gólov zo všetkých zápasov

e) väčší počet dosiahnutých gólov zo všetkých zápasov

f) žreb

Partneri Športového Klubu Polície Bratislava
ŠKP Šport AirConsulting Antalis STTA Hummel SINTRA ŠPORT ŠKP Travel FIBRA ELTESO RACIOLA RealSHOP ŠKP Servis Szaly Roland Café & Restaurant INTERMEDIA De Royal Fish on Time BLACKBOAT