mesačné oddielové príspevky

(zmena s účinnosťou od 1.augusta 2016)

 

Mesačnú splátku je potrebné uhradiť vždy do 15-tého dňa v danom mesiaci.

Číslo účtu Tatra banka: SK48 1100 0000 0029 2186 1285

Variabilný symbol: číslo členského preukazu hráča


DORASTENECKÉ KATEGÓRIE (1997-2001)

385 €/súťažný rok (11 mesiacov)

ŽIACKE KATEGÓRIE (2002-2005)

330 €/súťažný rok (11 mesiacov)

ROČNÍK NARODENIA 2006-2007

200 €/súťažný rok (10 mesiacov)

Prípravky 2008 a ml. 150 €/súťažný rok (10 mesiacov)

 

 

Správa pre prijímatela: meno člena

Oddiel:  HaO

Družstvo: (stdci,stdky,mldci,mldky,stzci,stzky,mlzci,mlzky,pripravka) podľa toho, v ktorom družstve je hráč zaradený

Mesiac:......./2016
 

Najbližšie zápasy hádzanárskych družstiev ŠKP Bratislava :

 

 

Š T V R T O K:

 

  • 29.6.2017 - ml.dorast (U16) - medzin.turnaj "4 Cities Tournament" (Záhreb, Chorv.):

17:30 Bratislava - Budapešť

 

P I A T O K :

 

  • 30.6.2017 - ml.dorast (U16) - medzin.turnaj "4 Cities Tournament" (Záhreb, Chorv.):

11:30 Ľubľana - Bratislava

18:30 Záhreb - Bratislava

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


družstvo minižiakov ŠKP Bratislava -

MAJSTER SLOVENSKA 2016/2017  GRATULUJEME !

družstvo mladších žiakov ŠKP Bratislava -

MAJSTER SLOVENSKA 2016/2017  GRATULUJEME !

družstvo starších žiačok ŠKP Bratislava -

MAJSTER SLOVENSKA 2016/2017  GRATULUJEME !

 

 

družstvo starších dorastencov ŠKP Bratislava -

MAJSTER SLOVENSKA 2016/2017

 

GRATULUJEME !

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Hádzanárske info ŠKP Bratislava v skratke :

 

  • 23.6.2017 - na ŠKP Juniálese boli vyhlásené výsledky internetového hlasovania ŠKP Bratislava o trénera sezóny 2016/2017, víťazom sa stal Robert Barta pred Adrianou Leškovou a Petrom Kostkom
  • 23.6.2017 - v areáli ZŠ Záporožská v Bratislave sa uskutočnil ŠKP Juniáles spolu s vyhodnotením úspešnej hádzanárskej športovej sezóny 2016/2017 v hádzanárskom oddieli ŠKP Bratislava
  • 23.6.2017 - v sídle Športového centra polície v Bratislave sa uskutočnil slávnostný podpis Memoranda o zriadení Regionálneho centra hádzanej Bratislava, Memorandum podpísali Ján Hanko (podpredseda Správnej rady ŠKP Bratislava), Juraj Minčík (riaditeľ Športového centra polície) a Jaroslav Holeša (prezident SZH) za prítomnosti aj Ernöa Kelecsényiho (viceprezident SZH a garant projektu regionálnych centier hádzanej na Slovensku)... viac
  • 23.6.2017 - na úvod zasadania zastupiteľstva BSK boli slávnostne prijatí zástupcovia úspešných družstiev ŠKP Bratislava s hádzanárskymi titulmi Majstrov Slovenska 2016/2017 a odmenení plaketou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Pavla Freša... viac
  • 23.6.2017 - v rámci dlhodobého ŠKP projektu "Športom za duševné zdravie detí 2017" v areáli ZŠ Záporožská v Bratislave prebehli turnaje v minihádzanej pre žiakov a žiačky 1.-4., 5.-6. a 7.-9.ročníkov ZŠ a vyhodnotenie súťaží vo vybíjanej a minihádzanej počas školského roka 2016/2017

 

Súhrnný prehľad informácií zo súťažnej sezóny 2016/2017 po jednotlivých mesiacoch:

06/2017, 05/2017, 04/2017, 03/2017, 02/2017, 01/2017, 12/2016, 11/2016, 10/2016, 09/2016, 08/2016, 06-07/2016

______________________________________________________________________

 

STRATY A NÁLEZY:

 

viac informácií o stratách a nálezoch

Partneri Športového Klubu Polície Bratislava
ŠKP Šport AirConsulting Antalis STTA Hummel SINTRA ŠPORT ŠKP Travel FIBRA ELTESO RACIOLA RealSHOP ŠKP Servis Szaly Roland Café & Restaurant INTERMEDIA De Royal Fish on Time BLACKBOAT