mesačné oddielové príspevky

(zmena s účinnosťou od 1.3.2017)

ŠPORTOVCI SO ŠTATÚTOM AMATÉR (1996 a st.) 385 €/súťažný rok (11 mesiacov)
DORASTENECKÉ KATEGÓRIE (1997-2001)

385 €/súťažný rok (11 mesiacov)

ŽIACKE KATEGÓRIE (2002-2005)

330 €/ súťažný rok (11 mesiacov)

PRÍPRAVKY (2006 a ml.)

150 €/súťažný rok (10 mesiacov)

 

Mesačnú splátku je potrebné uhradiť vždy do 15-teho dňa v danom mesiaci.

 

Číslo účtu Tatra banka: SK48 1100 0000 0029 2186 1285

 

 

Pre bezproblémovú identifikáciu platieb, prosíme, do správy pre prijímateľa uvádzať:

  • priezvisko (a meno) člena/-ky
  • oddiel: HaO
  • družstvo: (stdci,stdky,mldci,mldky,stzci,stzky,mlzci,mlzky,pripravka) podľa toho, v ktorom družstve je hráč/-ka zaradený/-á
  • mesiac: ......./2017

 

Partneri Športového Klubu Polície Bratislava
ŠKP Šport AirConsulting Antalis STTA Hummel SINTRA ŠPORT ŠKP Travel FIBRA ELTESO RACIOLA RealSHOP ŠKP Servis Szaly Roland Café & Restaurant INTERMEDIA De Royal Fish on Time BLACKBOAT