predseda hokejového oddielu: Ing. Roman Štamberský
generálny mananžér: Mgr. Ľubomíra Kožanová
tel. +421 918 181 845

 

na stránke sa pracuje

Partneri ŠKP Bratislava


ŠKP shop Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republ