Klub vodného slalomu pri ŠKP Bratislava vznikol v roku 2000 po úspechoch našich pretekárov v austrálskom Sydney a odvtedy zbiera množstvo úspechov nielen na domácich pretekoch, ale i medzinárodných. Naši najúspešnejší pretekári sú zároveň členmi Strediska štátnej športovej reprezentácie ministerstva vnútra Slovenskej Republiky.

Najväčšími hviezdami nášho klubu sú olympionici Peter a Pavol Hochschornerovci, Juraj Minčík, majstri Európy Peter a Ladislav Škantárovci, Matej Beňuš a okrem nich mladá nová generácia šikovných pretekárov ako Andrej Málek, Juraj Skákala,  Matúš Gewissler, Matúš Hujsa, Kristína Nevařilová,  Richard Macúš, ktorí nosia ocenenia z mládežníckych MS a ME.

 

ŠKP Bratislava, oddiel vodného slalomu a zjazdu má lodenicu v prekrásnej Karloveskej zátoke, v ktorej majú dlhoročnú tradíciu či už rýchlostná kanoistika, slalom i zjazd a teraz už aj rafting a SUP.

V lodenici majú pretekári k dispozícií nielen šatne, hangár pre lode, sprchu, klubovňu, ale i posilňovňu, kde majú pretekári  možnosť cvičenia  s rôznorodým náradím a náčiním.  Dlhé chvíle po tréningu si môžu skrátiť pri stolnom tenise či kalčete.

Pretekárom počas sezóny okrem pretekov zabezpečujeme sústredenia na vode, mimo sezóny tréning v bazéne, telocvični, posilňovni i na bežkách.

Partneri ŠKP Bratislava