ŠKP Bratislava
Hlavný tréner: Gabriela Hochshornerová
mob.: 0905 673 480
Predseda oddielu: Zora Hujsová
mob.: 0907 987 928
e-mail: skpslalom@gmail.com

Partneri ŠKP Bratislava